کاربران گرامی.

با توجه به اینکه قیمت سرور های ایران را در طول سه سال گذشته افزایش ندادیم اما هزینه های تمدید و نگهداری سرور افزایش چشمگیری داشته و به همین دلیل در سال جدید با افزایش ۵۰ درصدی هزینه سرور ها مواجه هستیم.

این تغییرات طی روز های آینده برای فاکتور های جدید اعمال می شود.

پیشاپیش سال خوبی را برای شما آرزومندیم.دوشنبه, مارس 7, 2022

« بازگشت