ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com hot!
180,000تومان
1 سال
180,000تومان
1 سال
180,000تومان
1 سال
.net
255,000تومان
1 سال
255,000تومان
1 سال
255,000تومان
1 سال
.org
255,000تومان
1 سال
255,000تومان
1 سال
255,000تومان
1 سال
.biz
255,000تومان
1 سال
255,000تومان
1 سال
255,000تومان
1 سال
.info
285,000تومان
1 سال
285,000تومان
1 سال
285,000تومان
1 سال
.ir hot!
4,500تومان
1 سال
4,500تومان
1 سال
4,500تومان
1 سال
.io sale!
1,050,000تومان
1 سال
1,050,000تومان
1 سال
1,050,000تومان
1 سال
.me sale!
50,000تومان
1 سال
50,000تومان
1 سال
50,000تومان
1 سال
.shop
630,000تومان
1 سال
630,000تومان
1 سال
630,000تومان
1 سال
.global
1,290,000تومان
1 سال
1,290,000تومان
1 سال
1,290,000تومان
1 سال
.online
645,000تومان
1 سال
645,000تومان
1 سال
645,000تومان
1 سال
.site
525,000تومان
1 سال
525,000تومان
1 سال
525,000تومان
1 سال
.asia
270,000تومان
1 سال
270,000تومان
1 سال
270,000تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده