پشتیبانی شتاب سیستم

با هزینه کمتر لایسنس بخرید

لایسنس whm/cpanel

40,000تومان
ماهانه

80,000 هزینه راه اندازی

لایسنس DirectAdmin

20,000تومان
ماهانه